styrelsen

 region8_aseleVärdkommun 2017 är Åsele


Styrelsens sammansättning-Region 8

Kommunchefer

Nils-Petter Grenholm, Åsele
Peter Andersson, Arjeplog
Olli Juenväärä, Dorotea
Ingela Gotthardsson,  Lycksele
Jim Lundmark, Malå
Katarzyna Wikström, Norsjö
Jan Ask, Sorsele
Peter Persson, Storuman
Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina

Styrelsen

Linnéa Lindberg, Åsele – Ordförande
Jonas Ternestål, Åsele 

Britta Flinkfeldt, Arjeplog
Mats Abrahamsson, Arjeplog
Mats-Erik Westerlund, Dorotea
Knut Isaksson, Dorotea
Lilly Bäcklund, Lycksele
Stig-Lennart Karlsson, Lycksele
Mikael Abrahamsson, Malå
Arne Hellsten, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Robert Boström, Norsjö
Kjell Öjeryd, Sorsele
Roland Wermelin, Sorsele
Tomas Mörtsell, Storuman
Karin Malmfjord, Storuman 

Åke Nilsson, Vilhelmina

Region 8:s avsiktsförklaring

Region 8 är överens om att fortsätta arbetet för att stärka kommunernas roll och utveckling i Västerbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, Landstinget och Länsstyrelsen, övriga myndigheter, på såväl lokal, som regional och nationell nivå.

Allt för få till stånd en kraftig tillväxt för samtliga deltagande kommuner.

Region 8:s utvecklingsarbete.

För att stärka Region 8:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att tillsammans utveckla följande områden:

  • Stärka och förbättra självbilden, attraktionskraften och värdskapet
  • Strategisk verksamhet, infrastuktur, kommunikation, JVG, IT, telefoni,
  • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten, som ex ekonomi, tillväxt, skola, omsorg, teknik, marknadsföring, mm.
  • Internationellt samarbete.

Detta ska syfta till stärkt tillväxt i Region 8 och ökat välstånd för boende, besökande och verksamma i Region 8.

Region 8 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt.

Arbetet i Region 8 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.
Öppenhet ska råda gällande bland annat samarbete utanför Region 8,

När det gäller påverkansfrågor så måste man välja sida (yttranden, mm).

Samarbetet med annan part får inte vara på bekostnad av trovärdigheten i Region 8.


region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog

 


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth